Beta Glukan – aktivátor imunity

Umí aktivovat naši imunitu přírodní cestou?

Zdroj: betterwayhealth.com

BetaGlukan představuje nejlépe probádaný přírodní doplněk na světě určený na podporu funkce imunitního systému.

Jde o přirozený polysacharid, který se řadí mezi imunomodulátory, tj. látky se schopností modulovat („měnit“) imunitní systém tak, aby fungoval co nejúčinněji. Tato vláknitá molekula aktivuje každou buňku imunitního systému organismu: makrofágy, neutrofily, bazofily, NK buňky („přirozené zabíječe“) aj.

Zejména makrofágy slouží jako spouštěč základních funkcí imunitního systému, které tělu umožňují vyprodukovat co možná nejrozsáhlejší, nejúčinnější a nejadekvátnější imunitní odpověď. Od činnosti imunocytů (buněk imunitního systému) se odvíjí to, jak pohotově náš imunitní systém zachytí a zlikviduje útočníky, kteří do organismu nepatří.

Kdykoli se organismus konfrontuje s cizorodými patogeny, které mu nejsou vlastní (např. viry, bakteriemi, houbami, plísněmi, karcinogeny, parazity atd.), BetaGlukan vyhlašuje buňkám imunitního systému pohotovost nejvyššího stupně, aby se s útočníky vypořádaly.

Jednoduše řečeno, BetaGlukan funguje na bázi katalyzátoru, díky němuž imunitní systém pohotově reaguje a napomáhá životní pohodě.

Imunologové si účinků BetaGlukanu jsou dobře vědomi již přes 50 let.

Dříve než začnete užívat tento nový doplněk, měli byste se dobře seznámit s tím, co to BetaGlukan je, jak funguje a proč je důležitý.

Betaglukany jsou polysacharidy složené čistě z glukózy. Přípravek BetaGlukan umí zaktivizovat buňky imunitního systému označované jako makrofágy. Makrofágy zachytí a zlikvidují cizí látky, které do organismu nepatří. Spouští celou škálu funkcí imunitního systému, což organismu umožní vyprodukovat co možná nejúplnější, nejúčinnější a nejadekvátnější imunitní odpověď.

Představte si imunitní systém jako početnou skupinu generálů. Generálové řídí armádu složenou z „vojáků“ imunitního systému. Cílem je zahnat všechny vetřelce, které do organismu vnikli. BetaGlukan je katalyzátor, díky němuž generálové imunitního systému bystře a pohotověji reagují a armáda imunocytů je silnější. Vyzbrojíte-li se vhodnějšími obrannými prostředky proti výzvám z každodenního života, je to stejné, jako byste svému imunitnímu systému poskytli zvláštní výcvik k tomu, aby fungoval co nejlépe.