Kyselina dokosahexaenová (DHA) pod drobnohledem

Autorka: Adda Bjarnadottir, odkaz na původní článek zde.

Kyselina dokosahexaenová (DHA) je nejdůležitějším typem omega-3 mastných kyselin. Stejně jako většina tuků omega-3 má řadu příznivých účinků na zdraví člověka. Je součástí každé buňky v těle, má zásadní význam pro činnost mozku a je životně nezbytná v době těhotenství a raného dětství. Organismus člověka ji není schopen produkovat v dostatečném množství, a proto je důležité, abychom ji přijímali v potravě. V tomto článku uvádíme nejdůležitější informace o kyselině DHA.

Charakteristika kyseliny dokosahexaenové (DHA)

Kyselina dokosahexaenová (DHA) je omega-3 mastná kyselina s dlouhým řetězcem, čítajícím 22 uhlíků a 6 dvojných vazeb, s níž se setkáváme zejména v potravinách mořského původu, např. rybách, korýších a měkkýších, rybím oleji a některých druzích řas.

 • Nalezneme ji ve všech buňkách lidského organismu. Je nepostradatelnou složkou ve struktuře kůže, zrakového ústrojí a mozku
 • kyselina DHA ve skutečnosti představuje přes 90 % omega-3 mastných kyselin zastoupených v mozku a až 25 % celkového obsahu tuku v mozku
 • tuto kyselinu lze v podstatě syntetizovat z jiné rostlinné omega-3 mastné kyseliny – kyseliny alfa-linolenové (ALA). Jde však o nepříliš účinný proces, při němž se v organismu pouze 0,1-0,5 % kyseliny ALA přemění na kyselinu DHA
 • tato přeměna je navíc podmíněna adekvátním množstvím dalších vitaminů, minerálních látek a množství omega-6 mastných kyselin zastoupených v potravě
 • vzhledem k tomu, že si organismus člověka neumí kyselinu DHA zajistit ve větších dávkách, musí ji přijímat z potravy nebo doplňků.

SHRNUTÍ: Kyselina dokosahexaenová (DHA) je omega-3 mastná kyselina, bez níž se neobejde kůže, zrakové ústrojí ani mozek. V těle se netvoří v dostatečném množství, a tak ji člověk získává z potravy.

Působení kyseliny dokosahexaenové (DHA)

DHA je nenasycená mastná kyselina se 6 dvojnými vazbami. To znamená, že je velmi flexibilní. Je součástí buněčných membrán. Díky ní jsou membrány a mezibuněčný prostor tekutější. Tím se usnadní komunikace nervových buněk, tj. odesílání a přijímání elektrických signálů.

Adekvátní množství kyseliny DHA tedy stojí za jednodušším, rychlejším a účinnějším způsobem komunikace nervových buněk. Nedostatečné množství kyseliny DHA v mozku nebo zrakovém ústrojí může zpomalit mezibuněčnou komunikaci, a tím zhoršit zrak či ovlivnit činnost mozku.

Kyselina dokosahexaenová plní v organismu člověka také různé další funkce, např. potlačuje záněty a redukuje hladinu triglyceridů v krvi.

SHRNUTÍ: Díky kyselině DHA jsou membrány a prostor mezi nervovými buňkami tekutější, což usnadňuje mezibuněčnou komunikaci.

DHA a činnost mozku

Kyselina DHA je nejhojněji zastoupená omega-3 mastná kyselina v mozku člověka a plní zásadní úlohu při vývoji a funkcích mozku.

Hladina dalších omega-3 mastných kyselin v mozku, např. kyseliny eikosapentaenové (EPA), je zpravidla 250-300× nižší.

Hraje zásadní roli při vývoji mozku

 • kyselina DHA je mimořádně důležitá pro růst a funkci mozkových tkání, zejména v prenatálním období a raném dětství,
 • je nezbytné, aby se shromažďovala v centrální nervové soustavě, protože jen tak se mohou zrakové ústrojí a mozek normálně vyvíjet,
 • příjem kyseliny DHA v průběhu třetího trimestru rozhoduje o hladině u dítěte, přičemž k nejvyšší akumulaci v mozku dochází během prvních měsíců života,
 • kyselinu DHA nalezneme zejména v šedé kůře mozkové a závisí na ní především vývoj čelních laloků,
 • tyto části mozku nesou odpovědnost za zpracování informací, vzpomínek a emocí. Jsou také důležité pro udržení pozornosti, plánování a řešení problémů, ale také sociální a emoční vývoj i behaviorální dovednosti,
 • výzkum na zvířatech ukázal, že snížená hladina kyseliny DHA ve vyvíjejícím se mozku omezila vznik nových nervových buněk a ovlivnila funkce nervového systému. Zhoršila se u nich schopnost učit se a také zrak,
 • u lidí se nedostatek DHA v raném věku spojuje s poruchami učení, syndromem ADHD, projevy agresivity a dalšími obtížemi,
 • studie objevily souvislost mezi nižší hladinou DHA u matek a vyšším rizikem komplikovanějšího vývoje zrakového ústrojí a nervové soustavy u dětí,
 • ve studiích se poukazovalo na skutečnost, že děti matek, které od 24. týdne těhotenství až do porodu užívaly 200 mg DHA denně, lépe vidí a lépe řeší problémy.

SHRNUTÍ: Kyselina DHA hraje zásadní roli při vývoji mozku a zrakového ústrojí. Nedostatek DHA v raném stádiu života vede k poruchám učení, syndromu ADHD a dalším poruchám.

DHA a stárnutí mozku

 • kyselina DHA hraje zásadní roli také při přirozeném stárnutí mozkových buněk,
 • stárnutí mozku běžně ovlivňuje řada faktorů, např. oxidační stres, změny energetického metabolismu a poškození DNA,
 • mění se struktura mozku, a v důsledku toho se redukuje jeho velikost, hmotnost a obsah tuku,
 • nabízí se zajímavé zjištění, že řada z těchto změn se projevila také při poklesu hladiny DHA,
 • mění se vlastnosti membrán, snižují se paměťové schopnosti, mění se činnost enzymů a funkce neuronů.

Řešení může přinést užívání doplňků. Užíváním přípravků s obsahem kyseliny DHA se znatelně zlepšila paměť, schopnost učit se a plynulost řeči u osob, které si stěžovaly na méně závažné poruchy paměti.

SHRNUTÍ: Nedostatek kyseliny DHA může narušit funkce mozku. Užíváním doplňků si někteří z vás mohou zlepšit paměť, schopnost učit se a plynulost řeči.

Souvislost mezi nízkou hladinou kyseliny DHA a onemocněními mozku

 • alzheimerova choroba je nejběžnější formou demence u starších lidí,
 • postihuje přibližně 4,4 % dospělých nad 65 let, ovlivňuje funkce mozku, náladu a chování,
 • k počátečním známkám změn v mozku řadíme poruchu epizodické paměti, tj. obtíže při vybavování událostí, k nimž došlo v určitém čase a na určitém místě,
 • pacienti s Alzheimerovou chorobou mají v mozku a játrech nižší hladinu kyseliny DHA, ale naopak vyšší množství kyselin eikosapentaenové (EPA) a dokosapentaenové (DPA),
 • studie potvrzují souvislost mezi vyšší hladinou kyseliny DHA a nižším rizikem vzniku demence a Alzheimerovy choroby.

SHRNUTÍ: Nižší hladina kyseliny DHA v organismu přispívá ke vzniku poruch paměti, demence a Alzheimerovy choroby.

DHA – zrakové ústrojí a zrak

Kyselina DHA se zásadní měrou podílí na stavbě buněčných membrán zrakového ústrojí. Podporuje tvorbu rodopsinu (zrakového pigmentu), proteinu v buněčných membránách tyčinek v oční sítnici.

 • Rodopsin pomáhá mozku přijímat obraz ze zrakového ústrojí přes změnu propustnosti, tekutosti a tloušťky membrán i dalších charakteristik uvnitř oka,
 • nedostatek kyseliny DHA může vést k poruchám zraku, a to zejména u dětí,
 • proto se o ni v současné době často obohacují přípravky pro nejmenší děti k prevenci zrakových potíží.

SHRNUTÍ: Kyselina DHA se zásadním způsobem podílí na zraku a různých funkcích zrakového ústrojí. Její nedostatek může stát za zrakovými obtížemi dětí.

DHA a kardiovaskulární systém

Omega-3 mastné kyseliny se obecně spojují s poklesem rizika vzniku onemocnění srdce.

Nižší hladina této kyseliny zvyšuje náchylnost k srdečním chorobám a riziko úmrtí. Některé studie (nikoli všechny) zkoumající doplňky ukázaly, že omega-3 mastné kyseliny toto nebezpečí snižují.

To platí zejména o omega-3 mastných kyselinách s dlouhým řetězcem, např. kyselině eikosapentaenové (EPA) a kyselině DHA, které nalezneme v rybách s tučným masem a rybích olejích.

Konzumací těchto kyselin lze omezit řadu rizikových faktorů, které se podílejí na onemocněních srdce, včetně těchto:

 • Hladina triglyceridů v krvi: Omega-3 mastné kyseliny mohou snížit hladinu triglyceridů v krvi až o 30 %.
 • Krevní tlak: Konzumací omega-3 mastných kyselin obsažených v rybím oleji a mase tučnějších ryb lze snížit krevní tlak u osob s vysokým krevním tlakem.
 • Hladina cholesterolu: Rybí oleje a omega-3 mastné kyseliny mohou snižovat celkovou hladinu cholesterolu a zvyšovat hladinu cholesterolu HDL („hodného“ cholesterolu) u osob se zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi.
 • Podpora funkce endotelu: Kyselina DHA nabízí možnost chránit organismus před endoteliální dysfunkcí, která je hlavním spouštěčem srdečních chorob.

SHRNUTÍ: Kyselina dokosahexaenová (DHA) může posloužit jako prostředek k omezení rizika vzniku srdečních onemocnění, protože snižuje hladinu triglyceridů v krvi a krevní tlak a současně upravuje hladinu cholesterolu a chrání organismus před endoteliální dysfunkcí.

Dávkování kyseliny DHA

Ve většině příbalových informací se doporučuje, aby zdravý dospělý jedinec užíval kombinaci kyselin EPA a DHA v minimálních denních dávkách 250-500 mg.

 • studie ukazují, že průměrný příjem kyseliny DHA činní okolo 100 mg za den,
 • děti ve věku do dvou let ji mohou vyžadovat v dávce 10-12 mg na 1 kg tělesné hmotnosti, zatímco u starších dětí se může potřebná denní dávka zvýšit až na 250 mg za den,
 • gravidním ženám nebo kojícím matkám se doporučuje užívat denně nejméně 200 mg kyselina DHA nebo 300-900 mg u kombinace kyselin EPA a DHA,
 • osobám s méně závažnými poruchami paměti nebo kognitivních funkcí může posílit funkce mozku dávka 500-1 700 mg kyseliny DHA denně,
 • vegetariáni a vegani se často potýkají s nedostatkem kyseliny DHA. Měli by zvážit užívání doplňků z mikrořas s obsahem kyseliny DHA,
 • doplňky s kyselinou DHA jsou zpravidla bezpečné. Přesto však nemá žádný další význam a nedoporučuje se, aby se užívaly v množství nad 2 gramy denně,
 • je zajímavé, že kurkumin, aktivní složka kurkumy, má schopnost podpořit absorpci kyseliny DHA v organismu. To je pro zdraví člověka prospěšné v mnoha ohledech. Studie na zvířatech přišly se zjištěním, že kurkumin může pozvednout hladinu DHA v mozku,
 • kurkumin tedy nabízí možný způsob, jak podpořit zásobení organismu kyselinou DHA.

SHRNUTÍ: Dospělým se doporučuje užívat 250-500 mg u kombinace kyselin EPA a DHA. Dětem je třeba podávat 10-12 mg na 1 kg tělesné hmotnosti.

Upozornění a možné vedlejší účinky

 • doplňky s obsahem kyseliny DHA se obecně dobře snášejí, a to dokonce i ve vyšších dávkách,
 • omega-3 mastné kyseliny, které se zpravidla vyznačují protizánětlivými účinky, mohou ředit krev,
 • užívání omega-3 kyselin tedy může podpořit ředivost krve a krvácivost,
 • čeká-li vás chirurgický zákrok, měli byste doplňky s obsahem omega-3 mastných kyselin přestat užívat jeden nebo dva týdny před operací,
 • užívání omega-3 mastných kyselin rozhodně konzultujte s lékařem, pokud trpíte poruchami srážlivosti krve nebo vám předepsali medikaci na ředění krve.

SHRNUTÍ: Stejně jako jiné omega-3 mastné kyseliny může kyselina DHA přispět k ředění krve. Týden nebo dva před chirurgickým zákrokem byste měli doplňky s obsahem omega-3 kyselin přestat užívat.

Závěr

Kyselina DHA představuje životně nezbytnou složku každé buňky těla, zejména buněk v mozku a zrakovém ústrojí.

Zásadním způsobem se podílí na vývoji mozku a jeho funkcí. Může dokonce ovlivnit rychlost a kvalitu komunikace mezi nervovými buňkami.

Je důležitá pro zrakové ústrojí a může omezit řadu rizikových faktorů, které vedou ke vzniku chorob kardiovaskulárního systému.

Domníváte-li se, že jí nemáte dost v potravě, zvažte užívání doplňků s obsahem omega-3 mastných kyselin. Jde o jeden z mála přípravků, který skutečně stojí za vynaložené peníze.